#tag: Series Lịch sử thiết kế đồ họa

Grant Wood (Phần 1)
Grant Wood (Phần 1)
Vào thời kì Đại suy thoái, nước Mĩ đã tạo ra một dòng nghệ thuật đặc biệt mang tính ái quốc và ca ngợi bản chất gắn liền với nông…
 • Chỉ 15 phút đọc
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 3)
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 3)
Trong phần cuối của loạt bài về chủ nghĩa Khu vực Mĩ, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu bao gồm Gothic Mĩ, Các hoạt động…
 • Chỉ 18 phút đọc
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 2)
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt bài về chủ nghĩa Khu vực Mĩ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những sự khởi đầu của trào lưu: nhà phê bình…
 • Chỉ 16 phút đọc
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 1)
Chủ nghĩa Khu vực Mĩ (American Regionalism) (Phần 1)
Phong trào nghệ thuật hiện đại theo chủ nghĩa hiện thực của Mĩ – chủ nghĩa Khu vực mô tả cảnh thực tế của vùng nông thôn và thị trấn…
 • Chỉ 15 phút đọc
John Sloan (Phần 2)
John Sloan (Phần 2)
Trong phần hai của loạt bài hai phần về John Sloan, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của ông. Bắt đầu bằng một bức tranh-đố theo phong…
 • Chỉ 16 phút đọc
John Sloan (Phần 1)
John Sloan (Phần 1)
John Sloan là một trong những người sáng lập trường phái Ashcan – nhóm nghệ sĩ tiên phong New York giúp hình thành nên chủ nghĩa Hiện thực đặc biệt…
 • Chỉ 16 phút đọc
Robert Henri (Phần 3)
Robert Henri (Phần 3)
Trong phần cuối của loạt bài về Robert Henri, chúng ta sẽ tìm hiểu những tác phẩm nổi bật còn lại của ông, bao gồm Salome, Ca sĩ mù người…
 • Chỉ 14 phút đọc
Robert Henri (Phần 2)
Robert Henri (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt ba bài về Robert Henri, người dẫn đầu trường phái Ashcan mở ra nghệ thuật hiện đại Mĩ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu…
 • Chỉ 15 phút đọc
Robert Henri (Phần 1)
Robert Henri (Phần 1)
Là “người của nhân dân”, Robert Henri đã tuyên bố “Ở đất nước này, chúng tôi không cần nghệ thuật như một loại văn hoá; không cần nghệ thuật vị…
 • Chỉ 13 phút đọc
George Bellows (Phần 3)
George Bellows (Phần 3)
Trong phần cuối cùng của loạt bài về George Bellows, chúng ta sẽ tìm hiểu những tác phẩm tiêu biểu còn lại của ông; bao gồm: Trận mã cầu ở…
 • Chỉ 11 phút đọc
George Bellows (Phần 2)
George Bellows (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt ba bài về George Bellows, chúng ta tìm hiểu giai đoạn cuối đời, di sản, và những tác phẩm đầu tiên trong các tác…
 • Chỉ 12 phút đọc
George Bellows (Phần 1)
George Bellows (Phần 1)
George Bellows là một trong những nghệ sĩ quan trọng trong việc tạo ra nền tảng của hội hoạ hiện thực Mĩ nói riêng và một nền nghệ thuật Hiện…
 • Chỉ 12 phút đọc