Hương Mi Lê

Hương Mi LêWriter Tham gia ngày 19/01/2021

Chủ biên mục Lịch sử Thiết kế Đồ họa

Bài viết của tác giả:

George Bellows (Phần 2)
George Bellows (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt ba bài về George Bellows, chúng ta tìm hiểu giai đoạn cuối đời, di sản, và những tác phẩm đầu tiên trong các tác…
 • Chỉ 12 phút đọc
George Bellows (Phần 1)
George Bellows (Phần 1)
George Bellows là một trong những nghệ sĩ quan trọng trong việc tạo ra nền tảng của hội hoạ hiện thực Mĩ nói riêng và một nền nghệ thuật Hiện…
 • Chỉ 12 phút đọc
Trường phái Ashcan (Phần 2)
Trường phái Ashcan (Phần 2)
Trong phần hai của loạt bài về Trường phái Ashcan, chúng ta tìm hiểu về những phát triển hậu phong trào này, cũng như các tác giả và tác phẩm…
 • Chỉ 17 phút đọc
Trường phái Ashcan (Phần 1)
Trường phái Ashcan (Phần 1)
Trong loạt bài hai phần, chúng ta tìm hiểu về nhóm Trường phái Ashcan – nhóm nghệ sĩ tiên phong New York tại Mĩ về chủ nghĩa Hiện thực trong…
 • Chỉ 15 phút đọc
Mary Cassatt (Phần 2)
Mary Cassatt (Phần 2)
Trong phần thứ hai cũng là phần cuối của loạt bài về Mary Cassatt, chúng ta tìm hiểu về di sản và những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp…
 • Chỉ 13 phút đọc
Mary Cassatt (Phần 1)
Mary Cassatt (Phần 1)
Trong loạt bài hai phần, chúng ta tìm hiểu về Mary Cassatt – một nghệ sĩ Hiện đại thời đầu quan trọng, một người tiên phong xây dựng sự nghiệp…
 • Chỉ 11 phút đọc
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 3)
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 3)
Trong phần cuối cùng của loạt bài về trường phái Ấn tượng ở Mĩ, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu còn lại bao gồm “Người phụ nữ…
 • Chỉ 12 phút đọc
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 2)
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 2)
Ở phần hai của loạt bài về trường phái Ấn tượng Mĩ, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm, phong cách, và xu hướng liên quan tới trào lưu,…
 • Chỉ 11 phút đọc
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 1)
Trường phái Ấn tượng Mĩ (Phần 1)
Trào lưu sông Hudson đã bắt đầu mở ra sự độc lập cho nghệ thuật Mĩ, trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của các trào lưu kế cận như…
 • Chỉ 14 phút đọc
James Whistler (Phần 3)
James Whistler (Phần 3)
Trong phần cuối của loạt bài về James Whistler, chúng ta sẽ tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu còn lại của ông, bao gồm: Biên khúc tông xám và…
 • Chỉ 14 phút đọc
James Whistler (Phần 2)
James Whistler (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt bài về James Whistler, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại về thời kỳ trưởng thành, giai đoạn cuối sự nghiệp, và các…
 • Chỉ 14 phút đọc
James Whistler (Phần 1)
James Whistler (Phần 1)
James Abbott McNeil Whistler là người tiên phong quan trọng chiến đấu cho cương lĩnh “nghệ thuật vị nghệ thuật” đấu tranh giải phóng nghệ thuật khỏi nhiệm vụ tái…
 • Chỉ 13 phút đọc