Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 6: Giải quyết và kiểm tra vấn đề

Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này.Hãy bắt đầu với một trích dẫn nổi tiếng:

“Tư duy thiết kế là cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để đổi mới, từ đó tạo ra công cụ giúp nhà thiết kế tích hợp các nhu cầu của người dùng, các khả năng của công nghệ và các yêu cầu cho sự thành công kinh doanh.” – Tim Brown

Quá trình thiết kế giải quyết các vấn đề thông qua cách tiếp cận dựa trên dữ liệu. Nó tạo thành một giả thuyết, xem xét một số giải pháp nhanh/chi phí thấp được thử nghiệm và sàn lọc thông qua cải tiến lặp lại.

Quá trình đó có thể được coi là một chu kỳ với ba bước chính (thiết kế, đánh giá, prototype) đưa bạn từ thiết kế ban đầu đến sản phẩm cuối cùng.

Một quá trình “lặp đi lặp lại”

Sự phức tạp của các vấn đề thiết kế được đáp ứng tốt hơn thông qua cách tiếp cận lặp lại và tập trung vào người dùng (thu thập dữ liệu và đầu vào từ người dùng thực). Do bản chất của các câu hỏi được giải quyết là nhu cầu trong thế giới thực, cho nên sở thích và trường hợp sử dụng liên tục thay đổi.

Bước đầu tiên của quy trình thiết kế là xác định vấn đề mà người dùng của bạn đang tìm cách giải quyết. “Vấn đề” của họ là lý do họ sẽ mua sản phẩm của bạn (họ thấy nó hữu ích hoặc có giá trị theo một cách nào đó).

Trong các trường hợp như vậy mà giải pháp đề xuất sai, nó có thể xử lý được trong một quy trình thiết kế lặp. Các vấn đề được xác định mức độ ưu tiên tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng.

Quy trình lặp lại đáp ứng tốt cho nhu cầu của những người hợp tác với các đối tác hoặc các bên liên quan khác nhau.  


Phần tiếp theo: “Hướng dẫn UX cơ bản: Khái niệm về nghiên cứu tính khả dụng ”

Biên tập: Thao Lee

Tác giả: Joanna Ngai

Hình trong bài (1)