Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 4: Tầm quan trọng của UX Research

Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này.

Nghiên cứu UX (UX Research) là một công việc quan trọng trong suốt quá trình thiết kế. Nó bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, được thực hiện qua nhiều phương pháp như như phỏng vấn, kiểm tra khả năng sử dụng, phân loại thẻ…

Mục tiêu của nghiên cứu UX là hỗ trợ quá trình tìm hiểu người dùng. Bằng cách tương tác với người dùng cuối, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tác động của thiết kế đối với người dùng tiềm năng, từ đó loại bỏ các quan điểm, giả định và kỳ vọng mang tính cá nhân của chính mình.

Thiết kế bởi Agnieszka 

Việc nghiên cứu có thể diễn ra ngay trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, nhằm thu thập thông tin về bối cảnh và không gian mà thiết kế sẽ được thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về hành vi và nhu cầu của người dùng. Bạn có thể phỏng vấn, hay thậm chí cho người dùng trải nghiệm các tác vụ thực tế trên thiết kế để kiểm định sự hài lòng của họ.

Nói một cách đơn giản, nghiên cứu UX có nghĩa là bắt đầu với một thiết kế sản phẩm khả thi tối thiểu (Minimum viable product – MVP), xác nhận nó với người dùng và sử dụng dữ liệu thu thập được để thông báo các thay đổi về thiết kế trong tương lai.

Thiết kế bởi Dmitrii Kharchenko 

Nhìn chung, nghiên cứu UX rất quan trọng vì nó làm rõ vấn đề cho các bên liên quan. Nó tập trung vào nhu cầu thực tế, xác định các tính năng cần thiết để giải quyết nhu cầu đó và ưu tiên những thay đổi nào nên được thực hiện.


Phần tiếp theo: “Hướng dẫn UX cơ bản: Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế cơ bản”

Biên tập: Thao Lee

Tác giả: Joanna Ngai


Hình trong bài (2)