loading

#tag: hướng dẫn ux cơ bản

Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ cuối: Tính khả dụng trong UX
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ cuối: Tính khả dụng trong UX
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Hướng dẫn cơ bản về UX…
  • Chỉ 3 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 5: Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế cơ bản
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 5: Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế cơ bản
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Trong bài viết này, bạn sẽ…
  • Chỉ 3 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 4: Tầm quan trọng của UX Research
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 4: Tầm quan trọng của UX Research
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Nghiên cứu UX (UX Research) là…
  • Chỉ 3 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 3: Năm thành phần cốt lõi của UX
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 3: Năm thành phần cốt lõi của UX
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Hướng dẫn cơ bản về UX…
  • Chỉ 5 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 2: Công cụ thiết kế UX
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 2: Công cụ thiết kế UX
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Có rất nhiều công cụ có…
  • Chỉ 4 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 1: Thiết kế UX là gì?
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 1: Thiết kế UX là gì?
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Có lẽ bạn đã không còn…
  • Chỉ 3 phút đọc