Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 5: Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế cơ bản

Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX, nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này.


Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc thiết kế cơ bản. Đây là những yếu tố mà các nhà thiết kế luôn phải quan tâm để truyền đạt rõ ràng mục đích của thiết kế.

Điểm khởi đầu

Để tạo ra điểm khởi đầu tốt, chúng ta nên hiểu cách làm thế nào để kết hợp các yếu tố lại với nhau, từ đó tạo được bố cục hiệu quả, nhằm hỗ trợ giao tiếp trực quan cho người dùng.

Các yếu tố trong thiết kế như hình dạng, màu sắc, kích thước và kết cấu… việc kết hợp các yếu tố này sẽ mang lại hiệu quả cho các nguyên tắc chính dưới đây:

Thiết kế bởi tubik 

1. Nguyên tắc cân bằng

Cân bằng trong thiết kế tương tự như nguyên tắc cân bằng trong thế giới vật lý. Một hình dạng lớn gần trung tâm có thể được cân bằng bởi các hình dạng nhỏ hơn đặt gần bên.

2. Tương phản

Sự tương phản liên quan đến việc đặt các yếu tố đối lập cạnh nhau (sáng và tối, tiền cảnh và hậu cảnh, v.v.). Nó tạo ra sự tương phản trực quan và tăng cường sự hài hòa hiện có trong một thiết kế.

3. Nguyên tắc gần

Nguyên tắc gần tạo ra mối liên hệ giữa các yếu tố, kết nối chúng một cách trực quan thông qua cảm giác về “khoảng cách”.

4. Căn chỉnh

Sự căn chỉnh các thành phần trong một thiết kế cho phép chúng ta tạo ra tính trật tự và thống nhất, giúp chúng kết nối với nhau.

5. Sự lặp lại

Sự lặp lại tăng cường tính chặt chẽ, nhất quán của thiết kế qua việc kết hợp các yếu tố riêng lẻ lại với nhau. Sự lặp lại còn tạo ra nhịp điệu và tính liên tục.

6. Không gian

Không gian (gồm âm bản và dương bản) rất quan trọng trong lĩnh vực thiết kế. Không gian là khoảng cách hay khu vực giữa, xung quanh, trên, dưới các yếu tố. 


Phần tiếp theo: “Hướng dẫn UX cơ bản: Giải quyết và kiểm tra vấn đề”

Biên tập: Thao Lee


Tác giả: Joanna Ngai

Hình trong bài (1)