#tag: thử nghiệm

Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 6: Giải quyết và kiểm tra vấn đề
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 6: Giải quyết và kiểm tra vấn đề
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Hướng dẫn cơ bản về UX…
  • Chỉ 3 phút đọc