#tag: giải quyết vấn đề

Cách nhận diện và đương đầu với nỗi lo âu nơi làm việc
Cách nhận diện và đương đầu với nỗi lo âu nơi làm việc
Bạn không chắc về những thứ cần làm hoặc nơi mình muốn đến nhưng lại nhận thức rất rõ là mình không thể tiếp tục thực hiện những thứ đang…
  • Chỉ 8 phút đọc
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 6: Giải quyết và kiểm tra vấn đề
Hướng dẫn cơ bản về UX - Kỳ 6: Giải quyết và kiểm tra vấn đề
Chào mừng bạn đến với loạt các bài viết ngắn về thiết kế UX nhằm giải thích những điều cơ bản nhất về lĩnh vực này. Hướng dẫn cơ bản về UX…
  • Chỉ 3 phút đọc