Graphic Design

Mối tương quan giữa “texture” và giải phẫu cơ thể người

Hiểu tường tận về kết cấu giải phẫu của texture để mỗi tác phẩm nghệ thuật của bạn đều có một sức sống riêng, một câu chuyện tỏ bày với thế giới. Leonardo Da Vinci bị ám ảnh bởi cấu trúc của cơ thể con người. Những thí nghiệm của ông về cơ thể người […]

Đọc tiếp

Bài viết mới