Navi Nguyễn

Navi NguyễnWriter Tham gia ngày 08/01/2021

Một người bạn nói với tôi rằng: "Cách duy nhất để dọn một đống bừa bộn đó là khiến nó bừa bộn hơn." Thế nên tôi đang viết để giải quyết đống bừa bộn mình gây ra.