chilaxu chilaxu - Art and Ads

Flux - Chiếc đĩa kết hợp ‘dòng chảy’ thời gian khi thưởng thức ẩm thực

Chiếc đĩa Flux mô tả mối quan hệ giữa thiết kế, thời gian và ẩm thực.

Bằng cách tạo nên lối tiếp cận động học – khi ý nghĩa về thời gian trở thành một phần của quá trình nếm thưởng – chiếc đĩa khéo léo lồng ghép trạng thái chuyển động của thời gian và trạng thái thưởng thức vào cùng một khoảnh khắc.

Ấn tượng này được thể hiện qua hình dạng “dòng sông” khắc trên chiếc đĩa, qua đó nước sốt sẽ chảy mượt mà, phủ đầy chiếc đĩa từ từ, chậm rãi, tạo nên cuộc “dạo chơi” ẩm thực đánh thức mọi giác quan và cất cánh trí tưởng tượng của người đầu bếp.


Nguồn: behance

Hình trong bài (8)