loading

#tag: Ký tự pháp

/viết một tay/ Antiqua Serif vuông và Antiqua Grotesque (Sans-Serif) - Xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa, và hiện đại hóa
/viết một tay/ Antiqua Serif vuông và Antiqua Grotesque (Sans-Serif) - Xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa, và hiện đại hóa
Tiếp tục với loạt bài “Ký tự pháp (Typography): Hành trình từ kỹ thuật in ấn trở thành một bộ môn khoa học và nghệ thuật”, chúng ta sẽ đến với…
  • Chỉ 18 phút đọc
/viết một tay/ Kiểu chữ Antiqua Baroque và Antiqua Cổ Điển - Thẩm mỹ, kỹ thuật và tính hệ thống
/viết một tay/ Kiểu chữ Antiqua Baroque và Antiqua Cổ Điển - Thẩm mỹ, kỹ thuật và tính hệ thống
Tiếp tục với loạt bài “Ký tự pháp (Typography): Hành trình từ kỹ thuật in ấn trở thành một bộ môn khoa học và nghệ thuật”, chúng ta sẽ đến với…
  • Chỉ 10 phút đọc
/viết một tay/ Nguồn gốc của kiểu chữ Fraktur và Antiqua, Antiqua Phục Hưng - Khi kỹ thuật tạo chữ và in công nghiệp mới xuất hiện
/viết một tay/ Nguồn gốc của kiểu chữ Fraktur và Antiqua, Antiqua Phục Hưng - Khi kỹ thuật tạo chữ và in công nghiệp mới xuất hiện
Tiếp tục với loạt bài “Ký tự pháp (Typography): Hành trình từ kỹ thuật in ấn trở thành một bộ môn khoa học và nghệ thuật”, chúng ta sẽ đến với…
  • Chỉ 12 phút đọc
/viết một tay/ Kỹ thuật in ấn và sự phát triển của ký tự pháp đã dân chủ hóa chữ viết như thế nào?
/viết một tay/ Kỹ thuật in ấn và sự phát triển của ký tự pháp đã dân chủ hóa chữ viết như thế nào?
Johannes Gutenberg đã vĩnh viễn thay đổi hoàn toàn nhân loại với kỹ thuật in ấn/máy in sử dụng ký tự rời của mình. Phát minh này không chỉ khiến…
  • Chỉ 13 phút đọc
/viết một tay/ Cuối cùng thì Ký tự pháp (Typography) là gì?
/viết một tay/ Cuối cùng thì Ký tự pháp (Typography) là gì?
Loạt bài “Ký tự pháp (Typography): Hành trình từ kỹ thuật in ấn trở thành một bộ môn khoa học và nghệ thuật” bao gồm 3 phần, ở phần đầu…
  • Chỉ 11 phút đọc