Nghệ sĩ của tuần: Federico Piatti - Nghệ sĩ tự học ung dung

idesign federico piatti 02a

“Nàng thơ của tôi không phải là một con ngựa và tôi cũng chẳng đua ngựa…”

Thành phố: Oviedo, Tây Ban Nha

Chất liệu: Acrylic gouache, gouache, dầu

Học vấn: Tự học

Những dự án tiêu biểu:

Truyện tranh Tales from the Marshlands

D&D Gamma World RPG (minh hoạ nội thất)

Lời khuyên nghệ thuật giá trị nhất mà bạn nhận được, và từ ai?

“Đây không hẳn là một lời khuyên tôi nhận được, nhưng, ‘Nàng thơ của tôi không phải là một con ngựa và tôi cũng chẳng đua ngựa…’. Lời nói này trong thư từ chối của Nick Cave khi ông được đề cử MTV Award đã giúp tôi hình thành ý niệm khi tiếp xúc với nghệ thuật, cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung.”

Xem nhiều hơn những tác phẩm của nghệ sĩ tại:

Website/Behance/Tumblr/Twitter

idesign federico piatti 01
idesign federico piatti 02
idesign federico piatti 03
image 18
image 21
image 9
image 10
image 11
image 12
image 19
image 13
image 14
image 15
image 20
image 16
image 17

Nguồn: cartoonbrew