chilaxu chilaxu - Graphic Design

Gossamer - Tạp chí mở ra góc nhìn mới về cần sa

Gossamer là một tạp chí được xuất bản 2 lần mỗi năm cho những người dùng cần sa hiện đại.

Độc giả của tạp chí là những người có trình độ văn hóa và đam mê tri thức. Với mục đích thu hẹp khoảng cách giữa thế giới cần sa – cùng tất cả các định kiến tối tệ mà xã hội dành cho loại cỏ này – và lối sống rộng mở, một không gian đẳng cấp cho sự sáng tạo, cao tầm và dễ tiếp cận.

Ở số thứ 2 lần này, với tiêu đề ‘Paradise’, ta sẽ nhìn vào ‘thiên đường’ bằng nhiều khía cạnh khác nhau: một thiên đường riêng tư, những thành kiến về ‘thiên đường’ cũng như các quan niệm xã hội sai trái về thiên đường – hay thiên đường không tồn tại. Cover trang bìa được chụp bởi Thomas Prior, diễn tả sự tương phản mỉa mai với tạp chí.

Đội ngũ thiết kế đã làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia, họa sĩ quốc tế, nhằm tạo ra một cái nhìn trực quan độc đáo cho mỗi câu chuyện. Gossamer hy vọng sẽ thay đổi nhận thức của mọi người về cần sa, những người dùng cần sa hiện đại, và dấy lên những cuộc thảo luận xung quanh vấn đề hợp pháp hóa cũng như công bằng xã hội.

Nguồn: verenamichelitsch

Hình trong bài (20)