#tag: editorial

Gossamer - Tạp chí mở ra góc nhìn mới về cần sa
Gossamer - Tạp chí mở ra góc nhìn mới về cần sa
Gossamer là một tạp chí được xuất bản 2 lần mỗi năm cho những người dùng cần sa hiện đại. Độc giả của tạp chí là những người có trình…
  • Chỉ 3 phút đọc
Shit Sharon Says - Cuốn sách kể về chủ nghĩa cá nhân
Shit Sharon Says - Cuốn sách kể về chủ nghĩa cá nhân
Shit Sharon Says là cuốn sách thuộc thể loại thi văn của tác giả Sharon Walsh nhưng lại vô cùng đặc biệt khi nói về Sharonism (chủ nghĩa của Sharon).…
  • Chỉ 3 phút đọc
Yellow Vision - Tạp chí thường niên với lối dàn bố cục phá cách
Yellow Vision - Tạp chí thường niên với lối dàn bố cục phá cách
Yellow Vision là một tạp chí thường niên chuyên cung cấp các bài báo về công nghệ, thành phố hiện đại, thuật toán, những ngành công nghiệp mới và các…
  • Chỉ 5 phút đọc