chilaxu chilaxu - Graphic Design

Every Bite - Bao bì thực phẩm lấy cảm hứng từ bảng tuần hoàn hoá học

Every Bite là thanh thực phẩm dinh dưỡng làm từ nhân sâm đỏ và ngũ cốc tốt cho sức khoẻ.

CheongKwanJang Design Team, nhóm thiết kế của Every Bite, muốn một hình ảnh mới mẻ, khoa học vươn khỏi tầm ngôn ngữ thị giác của những thanh thực phẩm dinh dưỡng đang có ngoài thị trường. CFC đã phát triển một thiết kế bao bì lấy cảm hứng từ bảng tuần hoàn hoá học.

Khách hàng: KGC

Nhóm thực hiện:

CFC

Phát triển thiết kế bao bì

Giám đốc sáng tạo: Charry Jeon

Thiết kế: Eunju Kim, Saerom Kang, Jiyoung Kim, Minsun Lee

Nhiếp ảnh: Kiwoong Hong

KGC

Điều hướng dự án và hoàn thiện sản phẩm

CheongKwanJang Design Team

www.contentformcontext.com


Nguồn: CFC

Hình trong bài (9)