#tag: thanh năng lượng

Every Bite - Bao bì thực phẩm lấy cảm hứng từ bảng tuần hoàn hoá học
Every Bite - Bao bì thực phẩm lấy cảm hứng từ bảng tuần hoàn hoá học
Every Bite là thanh thực phẩm dinh dưỡng làm từ nhân sâm đỏ và ngũ cốc tốt cho sức khoẻ. CheongKwanJang Design Team, nhóm thiết kế của Every Bite, muốn…
  • Chỉ 3 phút đọc