chilaxu chilaxu - Graphic Design

Cao Miên trần tục: Đồ án sinh viên khai thác về khía cạnh văn hoá Khmer

Đồ án sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn khai thác về yếu tố văn hoá của người Khmer.

Trong các thư tịch cũ, người Việt dùng danh từ Cao Miên (高棉) hay Cao Man để gọi người Khmer. Là một vùng đất mang đậm chất Phật giáo Nam Tông, Sóc Trăng mang bên mình một nét đẹp văn hoá tâm linh đặc trưng của người Khmer.

Với chuyến đi thực tế tại đây, sinh viên đã khai thác triệt để những yếu tố văn hoá, con người, tín ngưỡng để đưa vào cuốn sách văn hoá địa lý này. Cùng xem qua những layout xuất sắc trong quyển sách nhé.

Sinh viên thực hiện: Trần Đức Thắng & Nguyễn Hoàng Thông 

Ban biên tập iDesign

Hình trong bài (26)