#tag: khơ me

Cao Miên trần tục: Đồ án sinh viên khai thác về khía cạnh văn hoá Khmer
Cao Miên trần tục: Đồ án sinh viên khai thác về khía cạnh văn hoá Khmer
Đồ án sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn khai thác về yếu tố văn hoá của người Khmer. Trong các thư tịch cũ, người Việt dùng danh từ…
  • Chỉ 3 phút đọc