chilaxu chilaxu - i-Gallery

Tác phẩm nghệ thuật màu kẹo vẽ nên bằng những dòng chảy của sơn acrylic

Nghệ sĩ sống tại Brixton, Olly Fathers, đã tạo ra một tác phẩm 3D tuyệt đẹp dành cho triển lãm nhóm tại phòng tranh Saatchi ở London, làm từ những khúc gỗ cắt thủ công phun sơn, sau đó cho chảy màu acrylic lên trên bề mặt tác phẩm.

“Dòng chảy của sơn xung quanh các khối gỗ để lại những đường dài đánh dấu chặng đường chúng đi qua,” Olly giải thích.

Đây là tác phẩm lớn nhất của anh, cũng là một trong 17 tác phẩm từ 17 nghệ sĩ dành cho Harder Edge, một bản nghiên cứu khám phá về “tính trừu tượng, thách thức và kiểm nghiệm khả năng biến hoá chất liệu khôn lường bởi sự thẩm vấn màu sắc, đường nét và hình dáng của nghệ sĩ,” theo phòng tranh cho hay.

Hãy xem video dưới đây để hiểu rõ thêm về quá trình hình thành tác phẩm của Olly, hoặc ghé xem chi tiết tại ollyfathers.com.

Nguồn: creativeboom.com

Hình trong bài (6)