Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Những minh hoạ tuyệt vời cho E-magazine trên Kênh 14 của Vũ Tuấn Anh

Vũ Tuấn Anh là một nghệ sĩ minh hoạ hiện đang sống tại Hà Nội.

Anh đã có hơn 5 năm làm trong ngành xuất bản, ấn phẩm và nghệ thuật thương mại. Anh từng thực hiện nhiều tác phẩm cho E-magazine của Kênh 14, Tpot Journal, Monocle Drinking & Dining Directory, tạp chí Silverkris,…

Dưới đây là bộ sưu tập eMagazine Illustration #5 của Vũ Tuấn Anh, tập hợp những tranh minh hoạ anh từng thực hiện cho E-magazine của Kênh 14, với chủ đề đa dạng và nét vẽ phong phú, Vũ Tuấn Anh đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của những bài viết qua hình ảnh minh hoạ vô cùng chân thực nhưng không kém phần sinh động.


Nguồn: Vũ Tuấn Anh

Hình trong bài (14)