Thuật ngữ Typography - Sidebearings

Cùng iDesign tìm hiểu một thuật ngữ thú vị trong lĩnh vực Typography bạn nhé!

Side Bearings (sidebearings)

Thuật ngữ này dùng để chỉ khoảng trống nằm theo chiều ngang hai bên của một chữ cái hoặc ký tự. Những khoảng trống này có tên là Left Side Bearing (LSB – khoảng trống lề trái) và Right Side Bearing (RSB – khoảng trống lề phải). Những khoảng trống này có nhiệm vụ giữ cho các ký tự nằm cạnh nhau một cách thoải mái, đều đặn. Thỉnh thoảng, thuật ngữ này còn dùng để chỉ những nét nằm xa nhất về phía bên trái hoặc phải của một ký tự, bao gồm cả phần khoảng trắng của cả hai phía.

Ví dụ dưới đây sẽ cho ta thấy rõ hơn về khoảng cách âm của ký tự (negative side-bearings). Mặc dù vậy, sidebearings cũng có cả khoảng cách dương, phần khoảng cách này sẽ vượt qua phần khung giới hạn (bounding box).

Ký tự “Y” này lấy từ phông chữ Kinscope.

Dưới đây là định nghĩa ngắn của sidebearings từ quyển sách The Complete Manual of Typography:

“Khoảng trống giữa nét dài nhất của một ký tự với cạnh của khung giới hạn (kiểu chữ kỹ thuật số) hoặc khối ký tự (kiểu chữ kim loại). Sidebearings giúp tạo ra một khoảng trống giữa hai ký tự nằm cạnh nhau.”

Nguồn: ilovetypography.com
Người dịch: Hà Đình Nhân

Hình trong bài (1)