chilaxu chilaxu - Graphic Design

Optimist - Thanh bổ sung năng lượng tràn đầy màu sắc

Galima Akhmetzyanova, BimBom, Pavla Chuykina thiết kế bao bì cho thanh bổ sung năng lượng Optimist.

Theo Optimist, cuộc sống giống như một chú ngựa vằn vậy, luôn có những sọc trắng và đen. Khi bạn đang ở sọc trắng, hãy bước chậm rãi và tận hưởng khoảng thời gian này. Khi bạn tiến đến sọc đen, hãy kéo cao cổ áo, nhắm mắt lại và chạy thật nhanh với tới sọc trắng.

Thanh bổ sung năng lượng Optimist sẽ hỗ trợ bạn trên chuyến hành trình chạy đến sọc trắng, bằng cách nâng cao sức khoẻ và thức tỉnh bạn mỗi khi lơ mơ gà gật!


Nguồn: behance

Hình trong bài (7)