Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Errestre thực hiện bộ icon cho thành phố Madrid sôi động

Madrid là địa điểm vừa đa dạng, vừa phức tạp với du khách lẫn người dân: Một thành phố khuyến khích tính sáng tạo lẫn tiềm lực kinh doanh, một thành phố nuôi dưỡng tài năng và sự phong phú, một thành phố có nhân dạng muôn trùng.

Nét đặc trưng nơi đây xuất phát từ câu chuyện của chính nó, câu chuyện về việc không nên xây dựng theo lối mòn. Đây cũng là nơi bạn sẽ dễ dàng hòa nhập ngay từ lúc vừa mới đặt chân, vì thành phố này trân trọng nét riêng trong từng cá thể, từng tính cách.

Madrid Destino và hội đồng thành phố Madrid mong muốn tìm kiếm bộ icon mới có thể đại diện cho tính cách của thành phố cũng như hệ thống nhận diện có thể tự thân kể nên nhiều mẩu chuyện hấp dẫn, đa dạng chỉ có ở Madrid.

Errestres đảm nhiệm thử thách này, công ty tiếp cận dự án qua việc tập trung vào hệ thống thể hiện tính cách và phẩm chất phong phú của thành phố, nhưng vẫn dễ dàng để lại ấn tượng khó quên với mọi người.

Cùng xem Errestres và đội ngũ của mình đã giải bài toàn thiết kế này ra sao nhé!


Nguồn: behance

Hình trong bài (28)