chilaxu chilaxu - Graphic Design

Chiêm ngưỡng quá trình in lụa đã mắt của La Bourgeoise Sérigraphe

Album “Musique pour pas perdue” được thiết kế bìa đĩa bởi studio Haus bằng kỹ thuật in lụa.

Studio Haus lần này thực hiện phần thiết kế đồ hoạ cho album đĩa than “Musique pour pas perdue” (tạm dịch: Giai điệu không bao giờ quên lãng), nhạc nền dành cho một trong những dự án đồ hoạ tại hành lang George-Émile Lapalme tại Place des Arts ở Montreal.

Lối tiếp cận thị giác tập trung hoàn toàn vào màn lụa để mô phỏng lại những chi tiết kiến trúc của công trình cũng như 34 màn hình TV xếp hàng dài trong hành lang. Phong cách thể nghiệm của dự án đồng thời cũng rất phù hợp với chất nhạc hiện đại của album.

In lụa: La Bourgeoise Sérigraphe

Âm nhạc: David Drury và Chris Olsen


Nguồn: byhaus

Hình trong bài (6)