#tag: musique pour pas perdue

Chiêm ngưỡng quá trình in lụa đã mắt của La Bourgeoise Sérigraphe
Chiêm ngưỡng quá trình in lụa đã mắt của La Bourgeoise Sérigraphe
Album “Musique pour pas perdue” được thiết kế bìa đĩa bởi studio Haus bằng kỹ thuật in lụa. Studio Haus lần này thực hiện phần thiết kế đồ hoạ cho…
  • Chỉ 3 phút đọc