Cảm hứng thiết kế kỳ 13

Cảm hứng thiết kế kỳ 13 sẽ mang đến những thiết kế đầy sáng tạo.

Cùng khám phá trận chiến bất phân thắng bại của Spidey và kẻ thù truyền kiếp Venom, bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng, hay một thế giới tương lai khi con người và robot chung sống với nhau.

Nào, bắt đầu khám phá nhé!


Menu điều hướng thiết kế bởi Alexey Zargana
Si™ Daily Ui Design 060 thiết kế bởi Shaban Iddrisu™ cho NICE 100
How far can be push it — Loupe Conference talk bởi Claudio Guglieri
3D Product View — Ứng dụng Bike shop bởi Minh Nguyen 🚀🇺🇸 cho Interactive Labs
My Wallet 2.0 bởi JasonGYF cho B&B
City bởi uixNinja
yogi players [gif] bởi henrique barone
Cybernine bởi Lein Ostin cho Motion Design School
Spidey Vs Venom bởi Tinrats
Tropical Waves bởi Pierre Kleinhouse
BABOON bởi Sagmeister & Walsh
iGNANT x Huawei P10 Plus Mobile Campaign bởi Brooke DiDonato
Jatachi bởi Pràctica
Manos de Cacao bởi Anagrama Studio

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (21)