chilaxu chilaxu - Graphic Design

Bunch - Bộ nhận diện của studio sản xuất sản phẩm

Lunch, studio sản xuất sinh ra từ studio thiết kế Bunch.

Sinh ra từ Bunch, Lunch là một studio sản xuất cung cấp những dịch vụ thiết kế cho rất nhiều khách hàng với nhiều dạng ngân sách khác nhau. Hơn một thập kỷ nay họ đã gây dựng mối quan hệ rộng lớn với những nhà sản xuất và chuyên gia, làm việc sát sao với họ để sản xuất những tác phẩm của mình.

Bunch là một studio thiết kế cung cấp nhiều loại dịch vụ như bộ nhận diện, content, định hướng nghệ thuật, kỹ thuật và motion. Thành lập trong năm 2005 với tầm ảnh hưởng thế giới, từ London tới Zagreb, Bunch truyền tải nhiều phương án thông minh và cấp tiến trong thiết kế truyền thông.


Nguồn: bunchdesign

Hình trong bài (5)