#tag: sản xuất

Georges Méliès - người đặt nền móng cho các hiệu ứng trong lĩnh vực điện ảnh
Georges Méliès - người đặt nền móng cho các hiệu ứng trong lĩnh vực điện ảnh
Mặc dù máy tính đảm nhiệm hầu hết các công việc trong những bộ phim mà con người thưởng thức, nhưng có thể nói rằng nếu không có Méliès thì…
  • Chỉ 5 phút đọc
Bunch - Bộ nhận diện của studio sản xuất sản phẩm
Bunch - Bộ nhận diện của studio sản xuất sản phẩm
Lunch, studio sản xuất sinh ra từ studio thiết kế Bunch. Sinh ra từ Bunch, Lunch là một studio sản xuất cung cấp những dịch vụ thiết kế cho rất…
  • Chỉ 3 phút đọc