Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Bộ nhận diện thể hiện tầm nhìn mới của tổ chức thiết kế AIGA tại Mỹ

Thiết kế bộ nhận diện cho buổi họp hằng năm của tổ chức thiết kế hàng đầu thế giới.

AIGA là một trong những tổ chức thiết kế chuyên nghiệp nhất tại Mỹ. Sau 100 năm là người đề ra chuẩn mực cho những nhà thiết kế trên thế giới, tổ chức muốn nhắm đến một tầm nhìn mới để trở thành tụ điểm cho những khu vực bầu cử sáng tạo.

Thiết kế của Mother Design gợi mở lối ẩn dụ cho hội nghị được tổ chức hằng năm: Phát triển theo thời gian, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn nhưng cũng phức tạp hơn và đôi khi, con người cùng ý tưởng sáng tạo trở nên hòa hợp với nhau đầy bất ngờ.


Nguồn: Mother Design

Hình trong bài (16)