Hướng dẫn

Cách tạo chất liệu cho khuôn mặt với photoshop

Tạo chất liệu cho một khung hình xem ra không hề khó với bài ...

Cộng cụ Puppet Warp của Photoshop CS5

Khi Adobe bắt đầu giới thiệu các tính năng mới của bản CS5 cho ...