#tag: chủ nghĩa hiện thực

Grandma Moses - Tuổi tác không ngăn chặn sự thành công trong hội họa của bà
Édouard Manet (Phần 1)
Édouard Manet (Phần 1)
Édouard Manet, cùng với Gustave Courbet, là hai hoạ sĩ dẫn dắt cho chủ nghĩa Hiện thực và cũng là chủ nghĩa đầu tiên được coi là thuộc chủ nghĩa…
  • Chỉ 17 phút đọc
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 3): Các tác phẩm tiêu biểu
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 3): Các tác phẩm tiêu biểu
Trong phần cuối cùng của chuỗi bài Hiện thực, chúng ta cùng tìm hiểu các tác phẩm nổi bật và quan trọng đối với trào lưu - được sắp xếp…
  • Chỉ 15 phút đọc
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 2): Khái niệm, phong cách, và xu hướng
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 2): Khái niệm, phong cách, và xu hướng
Thách thức các tiêu chuẩn và vụ bê bối ở tòa án: Courbet và Manet Nếu trong những năm 1850, Courbet vẽ những tác phẩm lớn với chủ đề đặt…
  • Chỉ 19 phút đọc
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 1): Tóm lược, ý tưởng chính và thành tựu, những sự khởi đầu
Chủ nghĩa Hiện thực (Phần 1): Tóm lược, ý tưởng chính và thành tựu, những sự khởi đầu
Gustave Courbet nói rằng ông vẽ “người thị trường, nặng 180kg, vị linh mục quản xứ, công lý của hoà bình, người mang thánh giá, công chứng viên Marlet, vị…
  • Chỉ 13 phút đọc