Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Unwanted Gifts - Những món quà không mong đợi

idesign unwantedgift 011a

Đôi khi có những món quà được trao tận tay mà người nhận lại đăm chiêu không hài lòng.

Estúdio Ícone . thực hiện bộ sưu tập Unwanted Gifts với ý tưởng nếu như các nhà lãnh đạo trên thế giới được nhận quà của nước “bạn” thì sẽ thế nào? Bạn có háo hức muốn xem vẻ mặt của họ không? Giả sử như Kim Jong-un được trao tới tay một chiếc áo thun “I love New York” thì sẽ thế nào, hay Vladimir Putin oai nghiêm được nhận một chú kỳ lân nhồi bông xinh xắn thì sao nhỉ?

Với phong cách dựng nhân vật 3D biếm hoạ và chất liệu nhựa bóng, các bức minh hoạ sẽ mang đến cho bạn những giây phút thú vị đấy.

Agency:  McCann
Khách hàng: Salvation Army

Qúa trình lên ý tưởng

Dựng 3D

Hoàn chỉnh


Nguồn: Behance

Hình trong bài (11)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.