Cảm hứng từ văn hóa Pop mang lại những minh họa đầy sáng tạo

Giám đốc nghệ thuật Stefano, được biết với tên gọi Pigeon, đã chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo và cảm hứng trên trang tài khoản Instagram của mình. Chúng vô cùng độc đáo khi được nghệ sĩ kết hợp từ những hình ảnh gần gũi và đơn giản.

id minh hoa pop day sang tao 8

Stefano giải thích rằng 90% minh họa của ông được tạo ra từ hình ảnh và đồ họa; chúng được lấy cảm hứng từ nền văn hóa pop, icon và các nhân vật chính trị.

Cùng iDesign ngắm nhìn loạt ảnh nghệ thuật ấn tượng này nhé.

Truy cập vào Instagram và Facebookđ ể xem đầy đủ các tác phẩm của ông.

id minh hoa pop day sang tao 1

id minh hoa pop day sang tao 2

id minh hoa pop day sang tao 3

id minh hoa pop day sang tao 4

id minh hoa pop day sang tao 5

id minh hoa pop day sang tao 6

id minh hoa pop day sang tao 7

id minh hoa pop day sang tao 8

id minh hoa pop day sang tao 9

id minh hoa pop day sang tao 10

id minh hoa pop day sang tao 11
id minh hoa pop day sang tao 12
id minh hoa pop day sang tao 13
id minh hoa pop day sang tao 14
id minh hoa pop day sang tao 15

Tác giả:Dot Pigeon

Biên tập: Thao Lee