chilaxu chilaxu - Graphic Design

Typeface Facultad - Bộ chữ học thuật dành cho nhà thiết kế

Andrés Torres đã thiết kế bộ typeface học thuật dành cho giao tiếp nghệ thuật và thiết kế.

Sans Serif / Đa ngôn ngữ / 435 Glyph / OpenType Format.

Phát triển bởi Andrés Torres.

Download tại đây.

Dự án này tập trung sử dụng phương pháp kỹ thuật số và analog, khám phá hình thái của các ký hiệu hiện đại, nền tảng của các đường nét cổ điển để tạo nên bộ chữ có thể sử dụng cho các tiêu đề của Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Cuenca, Ecuador.

Phương thức trên dựa vào cách tiếp cận mới mẻ khởi xướng bởi Karen Cheng trong quyển sách “Designing type”.

Giai đoạn 1
Giai đoạn 3
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4
Giai đoạn 5

Nguồn: Behance

Hình trong bài (12)