Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Stone’s Throw - Quán rượu mang đậm tinh thần địa phương

The Colour Club thiết kế bộ nhận diện cho Stone’s Throw, một quán rượu mang đậm đặc trưng địa phương.

The Colour Club là một studio sáng tạo tại Sydney. Làm việc với nhiều quy tắc cho phép họ giúp thương hiệu gặt hái sự công nhận nhất định qua thiết kế. Cách suy nghĩ chiến lược, phương thức tiếp cận hợp tác và tình yêu nghề cho phép họ gây dựng nên những phương án thiết kế hiệu quả cho nhiều khách hàng từ lớn đến nhỏ.


Nguồn: thecolourclub

Hình trong bài (7)