chilaxu chilaxu - Graphic Design

Chiêm ngưỡng những ảnh bìa thu âm phá cách của Buzzin’ Fly

IWANT thiết kế bộ nhận diện cho thương hiệu Buzzin’ Fly, một thương hiệu nhạc điện tử và nhạc house điều hành bởi Ben Watt.

Buzzin’ Fly là một thương hiệu nhạc điện tử và house điều hành bởi Ben Watt. IWANT chịu trách nhiệm cho tất cả mặt truyền thông của thương hiệu, bao gồm định hướng nghệ thuật và thiết kế đầu ra của thương hiệu, các tác phẩm, quảng cáo kỹ thuật số và bản in, merchandise, ấn phẩm và tài liệu in-house.

IWANT là một agency thiết kế thương hiệu và truyền thông toạ lạc tại đông London từ năm 2003. Họ làm việc sát sao với khách hàng để tạo ra những tác phẩm chất lượng nhất. Chuyên môn của họ là thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, định hướng nghệ thuật, bao bì, môi trường, kỹ thuật…


Nguồn: iwantdesign

Hình trong bài (13)