Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Milon - Bài tập thiết kế kết hợp hai mảng nghệ thuật

Milon là một bài tập thiết kế nhỏ: Làm cách nào để kết hợp hai mảng nghệ thuật vào trong một sản phẩm?

Mục đích của dự án là đưa sự kết hợp giữa đồ hoạ và thiết kế công nghiệp vào với nhau bằng cách sử dụng kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức của hai nhà thiết kế trong ba ngày.

Sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật làm mộc và công nghệ in lưới, được thiết kế và thi công trong một trang trại gần Lyon, với hình dạng của Milon được lấy cảm hứng trực tiếp từ hình dạng của đồi núi.

Ba tầng gỗ được thiết kế để người dùng sắp đặt các đồ vật một cách dễ dàng.


Nguồn: behance

Hình trong bài (9)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.