#tag: kết hợp

Milon - Bài tập thiết kế kết hợp hai mảng nghệ thuật
Milon - Bài tập thiết kế kết hợp hai mảng nghệ thuật
Milon là một bài tập thiết kế nhỏ: Làm cách nào để kết hợp hai mảng nghệ thuật vào trong một sản phẩm? Mục đích của dự án là đưa…
  • Chỉ 3 phút đọc
Cảm hứng từ văn hóa Pop mang lại những minh họa đầy sáng tạo
Cảm hứng từ văn hóa Pop mang lại những minh họa đầy sáng tạo
Giám đốc nghệ thuật Stefano, được biết với tên gọi Pigeon, đã chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo và cảm hứng trên trang tài khoản Instagram của…
  • Chỉ 3 phút đọc
30 sự kết hợp màu sắc đầy cảm hứng
30 sự kết hợp màu sắc đầy cảm hứng
Màu sắc là khía cạnh quan trọng của mọi thiết kế.  Màu sắc luôn mang nhiều sắc độ khác nhau giúp thu hút thị giác người dùng; từ đơn sắc,…
  • Chỉ 5 phút đọc