chilaxu chilaxu - Graphic Design

Home Sweet Sushi - Công ty giao sushi xuyên quốc gia

Home Sweet Sushi mở ra cửa hàng đầu tiên vào năm 2014 bởi bàn tay của những người bạn lành nghề có chung chí hướng và tầm nhìn: Phát triển một công ty giao hàng sushi hoạt động xuyên quốc gia.

Việc kinh doanh dần trên đà phát triển và Home Sweet Sushi đã đi từ một cửa hàng địa phương nho nhỏ đến khẳng định vị thế trên toàn quốc. Hiện nay ở Bồ Đào Nha, thương hiệu này được đánh giá là nhà hàng giao sushi lớn nhất trên cả nước.

Nguồn: savvy

Hình trong bài (9)