Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Doce Cielos - Thương hiệu sản xuất mật ong truyền thống tại Mexico

Doce Cielos là một thương hiệu bán và sản xuẩt mật ong thủ công truyền thống và tự nhiên nổi tiếng khắp các vùng ở Mexico.

Các thiết kế bao bì và đóng gói làm người ta dễ liên tưởng đến tranh và tác phẩm nghệ thuật thủ công, và vì các sản phẩm chính của thương hiệu là dựa trên mật ong, chúng tôi đã chọn một con ong cho logo. Cách sắp xếp typography cũng mang đến ý nghĩa sách sẽ và trang trọng cho từng sản phẩm.

Nguồn: anagrama

Hình trong bài (8)