chilaxu chilaxu - Graphic Design

Cảm hứng thiết kế kỳ 12

Dành cho mục cảm hứng tuần này, chúng tôi lựa chọn ra tranh kỹ thuật số, thiết kế nhận diện thương hiệu, quảng cáo và nhiều thứ nữa.

Mục tiêu là đa dạng hoá các tác phẩm để đem đến cho bạn những nguồn cảm hứng phong phú và làm giàu tác phẩm của chính mình.

Dưới đây các tác phẩm biến đổi linh hoạt từ xe cộ đến thiết kế ấn phẩm, hình minh hoạ, sản phẩm 3D…

Mời bạn cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm màu sắc này nhé.


Candy Clay

HVMN Ketone

Bộ nhận diện La Mouche

Merrion Portraits 2018 Giải thưởng Minh hoạ Quốc tế

LA CAR CULTURE

Tower Hill

Bộ nhận diện Letko Brosseau 


Nguồn: abduzeedo

Hình trong bài (24)