chilaxu chilaxu - Graphic Design

Bộ chữ hình học Fabrikat Normal dựa trên văn bản khoa học của Đức thế kỷ 20

Fabrikat Normal là một bộ chữ hình học dựa trên những loại chữ của các kỹ sư người Đức vào thế kỷ 20.

Fabrikat được tinh chỉnh cho các văn bản nhỏ và dài, nhưng nhờ vào kết cấu hình học của mình nó còn hợp với cả các tiêu đề hoặc để trang trí. Bạn có thể kết hợp Fabrikat Normal với Fabrikat Kompakt nhiều đường thẳng và tiết kiệm không gian, hoặc tiết giảm tối đa với Fabrika Mono.

Được thiết kế bởi Christoph Koeberlin, Hannes von Döhren, Inga Plönnigs. Được phát hành bởi HvD Fonts, 2020.

Typeface

Kết cấu và khả năng đọc hiểu

Một chữ O hình học trong các kiểu chữ sans serif thường được hình thành dựa trên hình tròn và chỉ gồm các đường cong. Thế nhưng các kiến trúc sư của Fabrikat đã làm khác đi: Tất cả các chữ cái có nét tròn như “O”, “G” và “C” đều có phần nét đứng ở giữa. Mục tiêu là để tiết kiệm không gian, xây dựng typeface mà không làm mất vẻ hình học của chúng.

Tải về typeface Fabrikat Normal tại đây.

Nguồn: Abduzeedo

Hình trong bài (7)