Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Bộ nhận diện ấn tượng từ nhà hàng Pháp theo phong cách Địa Trung Hải - Baba

Baba là một nhà hàng Pháp theo phong cách Địa Trung Hải tại Paris.

Violaine & Jeremy đã tạo nên bộ nhận diện thương hiệu, hình minh hoạ và menu cho nhà hàng. Họ còn vẽ một font riêng cho bộ nhận diện của Baba.

Baba là một làn sóng ẩm thực mới, nổi tiếng với lối ăn bằng tay. “Baba” có nghĩa là sự gia trưởng, người bà. Đối với chủ nhân nhà hàng, Baba còn mang nghĩa hào phóng, Baba là gia đình.


Nguồn: Violaine & Jeremy

Hình trong bài (25)