chilaxu chilaxu - Art and Ads

Những mảng hình đen-trắng đầy ngụ ý của nghệ sĩ Jon Macnair

Bộ sưu tập đầy cảm hứng dưới đây được minh họa bởi họa sĩ Jon Macnair hiện đang sống tại Portland, Oregon.

Tất cả đều là những mảng hình siêu thực có màu đen và trắng. Jon đã đạt được bằng cử nhân BFA chuyên ngành minh họa và công việc của ông bao gồm vẽ các ấn phẩm biên tập, ngoài ra các hình ảnh còn được sử dụng cho thiết kế bao bì và may mặc. Những tác phẩm của Jon đã được trưng bày trong nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm, sự kiện triển lãm gần đây nhất mang tên End is Near Gallery, Brooklyn, NY (2014).


Nguồn: inspirationhut

Hình trong bài (19)