Bộ phong bì Evemix với những hoà trộn màu sắc bắt mắt

idesign evemix 011a

Evemix là một bộ năm phong bì với năm mẫu mã khác nhau, thực hiện bởi giám đốc nghệ thuật Luan Le dành cho Paperstory với quy trình in offset.

Họ có 5 mẫu bìa và giấy bên trong khác nhau để phối hợp.

Điểm đặc biệt của thiết kế này là bên ngoài phong bì có một vòng tròn lớn để thể hiện hình vẽ thú vị bên trong.

image 29

image 14

idesign evemix 03

idesign evemix 04

idesign evemix 05

image 15

image 20

image 16

image 21

image 22

image 23

image 24

image 17

image 18

image 19

image 25

image 30

image 26

image 28

image 31

image 32

image 27


Nguồn: packagingoftheworld