Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Mạng lưới kết nối cộng đồng Federation

thumb

Ozan Akkoyun đã tạo nên bộ nhận diện và văn phòng phẩm cho Federation, một mạng lưới kết nối cộng đồng sáng tạo tại Istanbul và thành lập vào năm 2014.

Ozan là nhà thiết kế chuyên về lĩnh vực biên tập, in ấn, bộ nhận diện thương hiệu và nhiều thứ khác.

Ozan Akkoyun thay đổi chữ hoa và chữ thường cùng với việc sử dụng các dấu câu khác nhau tạo nên sự đa dạng trong giải pháp thiết kế dưới triết lý vững vàng.

Hãy cùng xem qua bộ nhận diện thương hiệu trông có vẻ bình thường nhưng lại khá thú vị này nhé.


Nguồn: behance

Hình trong bài (19)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.