Bản Mẫu của Chữ, Viền In Màu

Ngoài việc cung cấp hơn 100 trang chữ in màu tuyệt đẹp, cuốn sách còn được xem là một quyển thơ thử nghiệm, với những trích đoạn như “Cuộc du ngoạn địa lí” và “Nhiều tâm trí bị đánh cắp”.

untitled 1

Bản Mẫu của Chữ, Viền In Màu (Specimens of Chromatic Wood Type, 1874) là một cuốn sách tạo ra bởi công ty in chữ gỗ (wood type) của William H. Page.

Bản chữ in màu gỗ được sản xuất đầu tiên bởi Edwin Allen và giới thiệu bởi George Nesbitt vào năm 1841 trong cuốn Bản Mẫu Chữ In Được Cắt Bằng Máy Thứ Tư (Fourth Specimen of Machinery Cut Wood Type). Nhưng cuốn sách của William H. Page mới đưa chữ in màu lên đến đỉnh cao. Ngoài việc cung cấp hơn 100 trang chữ in màu tuyệt đẹp, cuốn sách còn được xem là một quyển thơ thử nghiệm, với những trích đoạn như “Cuộc du ngoạn địa lí” (Geographical excursion knives home) và “Nhiều tâm trí bị đánh cắp” (Numerous stolen mind). Thật làm người ta phải nghĩ liệu quyết định sử dụng từ ngữ nào hay thứ tự ra sao có phải là điều hoàn toàn ngẫu nhiên?

Cùng iDesign chiêm ngưỡng một số trang chọn lọc từ quyển sách thú vị này nhé!

11191625595 eef1811280 o
11191626045 d006f867e7 o
11191626175 f800d1aaf5 o
11191626505 a7fcc59e67 o
11191627575 acbc473f1d o
11191665844 cf69b8a776 b
11191665914 7ea3283f3b o
11191666304 57b6a61bbb o
11191666544 e2ab9a5c4e o
11191666684 23b8f8d2af o
11191666794 850cb03b08 o
11191666924 29d3560253 o
11191667154 c63c0a11da o
11191667986 b870bb6b57 o
11191668146 9958f13faa o
11191668446 612d805340 o
11191669016 132a38c3b7 o
11191669246 044e79ffc8 o
11191776943 efec8460b5 o
11207640455 e3ecb681fe b
11207647064 77941c6bf1 b
11207647194 2f9a2efb46 b
11207796764 e68b6a9157 b
11207838403 2621f5b441 b

Người dịch: Thạnh Phạm
Nguồn: Pubilic Domain Review