Batsana Batsana - Tutorial

Những bài hướng dẫn xuất sắc về Photo Manipulation

Trong những bài trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều về thể loại ảnh Photo Manipulations (ảnh kết hợp nhiều thao tác, yếu tố). Bài này chúng tôi sẽ giới thiệu những bài hướng dẫn - tutorial làm thể loại ảnh này.

Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

Bài 4.

Bài 5.

Bài 6.

Bài 7.

Bài 8.

Bài 9.

Bài 10.

Bài 11.

Bài 12.

Bài 13.

Bài 14.

Bài 15.

Bài 16.

Bài 16.

Bài 17.

Bài 18.

Bài 19.

Bài 20.

Bài 21.

Bài 22.

Bài 23.

Bài 24.

Hình trong bài (25)
Batsana BatsanaWriter
Học! học nữa học mãi :)