#tag: Tuyên truyền trong Thế chiến I

Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 3)
Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 3)
Trong phần cuối cùng về tuyên truyền trong Thế chiến thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về phụ nữ trong tuyên truyền – ở vai trò hình tượng cũng…
  • Chỉ 19 phút đọc
Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 2)
Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 2)
Trong phần hai của loạt bài về tuyên truyền trong thế chiến I, chúng ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu cách hai phe Đồng minh hay Khối hiệp ước…
  • Chỉ 13 phút đọc
Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 1)
Tuyên truyền trong Thế chiến I (Phần 1)
Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tuyên truyền đã được sử dụng ở một quy mô toàn cầu. Không như những cuộc chiến trước đó, đây là…
  • Chỉ 17 phút đọc